Contributie Korting Veilingen

Door van de Contributie Korting Veilingen gebruik te maken op de website www.mijnprivileges.nl, ga je akkoord met de Voorwaarden Contributie Korting Veilingen. Van Contributie Korting gemijnd op Contributie Korting Veilingen kan alleen gebruikgemaakt worden bij het aangaan van een Privileges Lidmaatschap op www.mijnprivileges.nl. Door het aangaan van het Privileges Lidmaatschap ga je akkoord met de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zoals gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl.

Voorwaarden Contributie Korting Veilingen

 1. Definities
  In deze voorwaarden hebben de volgende (met een hoofdletter aangeduide) begrippen de daaraan toegekende betekenis:
  1. “Contributie Korting”: het bedrag dat door een Gebruiker is verworven door deelname aan de Contributie Korting Veilingen ten behoeve van het betalen van de Contributie zoals gedefinieerd in de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap;
  2. “Contributie Korting Veilingen”: de veilingen die onder die naam worden gehouden op www.mijnprivileges.nl en waarop de Voorwaarden Contributie Korting Veilingen van toepassing zijn;
  3. “Gebruiker”: een natuurlijk persoon die ten minste 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Nederland;
  4. “Privileges”: de besloten vennootschap Privileges B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34092571;
  5. “Privileges Lidmaatschap”: de Lidmaatschapsovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap) tussen Privileges en een Privileges lid, waarop de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap van toepassing zijn;
  6. “Voorwaarden Contributie Korting Veilingen”: deze voorwaarden zoals onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl;
  7. “Voorwaarden Privileges Lidmaatschap”: de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zoals die onder die naam op de website www.mijnprivileges.nl zijn gepubliceerd;

 2. Deelname
  1. Door deelname aan de Contributie Korting Veilingen kan een Gebruiker Contributie Korting mijnen, op de wijze zoals omschreven op de website www.mijnprivileges.nl bij “Zo werkt het” onder het tabblad “Contributie Korting Veilingen”.
  2. De Gebruiker heeft alleen recht op de gemijnde Contributie Korting indien hiermee aansluitend een Privileges Lidmaatschap wordt aangegaan. Daartoe wordt de Gebruiker, bij succesvol mijnen van Contributie Korting, naar de aanmeldpagina voor het Privileges Lidmaatschap op www.mijnprivileges.nl geleid om een Privileges Lidmaatschap aan te gaan.
  3. Het bedrag van de gemijnde Contributie Korting wordt in mindering gebracht op de Contributie voor het eerste jaar van het Privileges Lidmaatschap. Enig ander gebruik van Contributie Korting is uitgesloten.

 3. Publiciteit
  1. De bedragen die op de Contributie Korting Veilingen worden gemijnd, worden gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl onder vermelding van de naam van de betreffende Gebruiker.
  2. Contributie Korting wordt uitsluitend toegekend aan Gebruikers die medewerking verlenen aan publiciteit en promotie door Privileges.

 4. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van deelname aan de Contributie Korting Veilingen.
  2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.