1. Definities
  1. "Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap": het uitnodigen door een Privileges Lid van een persoon voor het Privileges Lidmaatschap.
  2. "Voorwaarden": de Voorwaarden MijnPrivileges.nl, de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zoals telkens onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  3. “Voorwaarden Leden werven Leden”: deze voorwaarden zoals gepubliceerd op MijnPrivileges.nl.

 2. Toepasselijkheid 
  1. De Voorwaarden Leden werven Leden evenals de overige Voorwaarden zijn van toepassing op het Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap. Definities die zijn opgenomen in de overige Voorwaarden gelden ook in de Voorwaarden Leden werven Leden.
  2. In geval van wijziging van de Voorwaarden Leden werven Leden kan een Privileges Lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Uitnodigen
  1. Een Privileges Lid kan een natuurlijk persoon die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Nederland Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap.
  2. Voormalig Privileges leden en personen die reeds uitgenodigd zijn voor het Privileges Lidmaatschap door een ander Privileges Lid, kunnen niet voor het Privileges Lidmaatschap uitgenodigd worden.

 4. PrijsVoordeel Tegoed
  1. Een Privileges Lid ontvangt € 75 extra PrijsVoordeel Tegoed zodra het Privileges Lidmaatschap is geaccepteerd door de persoon die was Uitgenodigd voor het Privileges Lidmaatschap en dit Privileges Lidmaatschap ook door Privileges is geactiveerd.
  2. Het Privileges Lidmaatschap is geaccepteerd zodra de persoon die was Uitgenodigd voor het Privileges Lidmaatschap zijn of haar aanmelding heeft bevestigd en de Contributie heeft betaald.
  3. Het extra PrijsVoordeel Tegoed kan meteen gebruikt worden. 

 5. Overige bepalingen
  1. Voor het Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap van een persoon dient een Privileges Lid de verlangde persoonlijke gegevens van deze persoon op de daartoe bestemde plaats op de website www.mijnprivileges.nl in te voeren. Deze uitgenodigde persoon dient voorafgaand aan de invoering van zijn of haar persoonlijke gegevens aan het Privileges Lid bevestigd te hebben van de uitnodiging gebruik te zullen maken en toestemming te hebben gegeven om de persoonlijke gegevens aan Privileges te verstrekken.
  2. Indien een persoon tot tweemaal toe een uitnodiging van een Privileges Lid niet accepteert, kan dit Privileges Lid deze persoon niet meer Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap. Een Privileges Lid kan zoveel personen Uitnodigen voor het Privileges lidmaatschap als hij of zij wil.
  3. De bedenktermijn zoals beschreven in artikel 4 van de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap is niet toepassing op Uitnodigen voor het Privileges Lidmaatschap.
  4. Privileges behoudt zich eenzijdig het recht voor personen uit te sluiten van het Privileges Lidmaatschap.
  5. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.