1. Definities
  1. “PrijsVoordeel”: het bedrag dat door het Privileges Lid is verworven door deelname aan de PrijsVoordeel Veilingen.
  2. "PrijsVoordeel Tegoed": Het saldo als resultaat van de bedragen die door het Privileges Lid zijn verworven door deelname aan de PrijsVoordeel Veilingen, verminderd met de bedragen, die het Privileges Lid daarvan heeft besteed bij aankopen op www.mijnprivileges.nl.
  3. "PrijsVoordeel Veilingen": de veilingen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam PrijsVoordeel Veilingen.
  4. “Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen”: deze Voorwaarden zoals gepubliceerd op MijnPrivileges.nl.
  5. “Voorwaarden”: de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Leveringsvoorwaarden met betrekking tot de verkoop en levering. 

 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen evenals de Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan en het verwerven van PrijsVoordeel via de PrijsVoordeel Veilingen. Artikel 4 van de Leveringsvoorwaarden (ontbindingsrecht) is niet van toepassing op het verwerven van PrijsVoordeel op de PrijsVoordeel Veilingen noch op aankopen waarvan het totaal of een deel van het aankoopbedrag met het PrijsVoordeel Tegoed is betaald. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen.
  2. In geval van wijziging van de Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen kan een Privileges Lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Deelname
  1. De bedragen die met PrijsVoordeel Veilingen worden gemijnd, worden gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges mag de door een Privileges Lid verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van het met PrijsVoordeel Veilingen gemijnde bedrag vermelden in al haar communicatie.
  3. PrijsVoordeel wordt uitsluitend toegekend aan Privileges Leden die medewerking verlenen aan publiciteit en promotie door Privileges.
  4. Het bedrag van het verworven PrijsVoordeel wordt toegevoegd aan het PrijsVoordeel Tegoed van het Privileges Lid.
  5. PrijsVoordeel Tegoed kan geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor de betaling na aanschaf van een product of dienst op de website www.mijnprivileges.nl. PrijsVoordeel Tegoed kan niet gebruikt worden voor betaling bij Veilingen.
    
 4. Verwerven van PrijsVoordeel
  1. Wanneer een Privileges Lid tijdens een PrijsVoordeel Veiling, na op de knop 'MIJN' te hebben geklikt, in het volgende scherm op de knop 'OK' klikt, wordt de PrijsVoordeel Veiling beëindigd en is het bedrag van het PrijsVoordeel ten tijde van de beëindiging van deze PrijsVoordeel Veiling verworven door het Privileges Lid.

 5. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich het recht voor om het Privileges Lid uit te sluiten van deelname aan de PrijsVoordeel Veilingen.
  2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.