Privacy verklaring

Privilege B.V., gevestigd aan Amerikaweg 10, 2035 RA Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.mijnprivileges.nl
Amerikaweg 10
2035 RA Haarlem
Tel: 088 00 85 185
privacy@mijnprivileges.nl
KvK-nummer 34092571
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Privilege B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  Voor- en achternaam
-  Geslacht
-  Geboortedatum
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  IP-adres
-  Bankrekeningnummer
-  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
-  Gegevens over uw activiteiten op onze website
-  Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze websites onderdeel zijn van een advertentienetwerk)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Privilege B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van uw betaling
-  Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  Om u toegang te bieden tot onze websites
-  Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
-  Privilege B.V. analyseert uw gedrag op onze websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-  Privilege B.V. verwerkt tevens persoonsgegevens waartoe wij hier wettelijk verplicht zijn, zoals onder meer gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Privilege B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Privilege B.V.) bij betrokken is.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Privilege B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Wij bewaren de volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Tevens bewaren we uw aankoopgeschiedenis met de betaalgegevens en de door u opgegeven alternatieve afleveradres(sen).
 
Tevens bewaren wij de informatie van gemijnde bedragen zodat deze bedragen verrekend kunnen worden bij aankopen, abonnementen en lidmaatschappen.
 
Wij bewaren de gegevens zolang als de regelgeving ons daartoe verplicht dan toestaat.
 
Uw medewerking aan promotie en publiciteit
Na het doen van een aankoop of winnen van een prijs verzoeken wij u om mee te werken aan promotie in de vorm van een interview en een foto. Een interview met foto wordt gepubliceerd op onze websites en gebruikt voor onbepaalde tijd of zo lang als commercieel nuttig is.
 
Gegevens over uw contact met de klantenservice
We gebruiken uw gegevens tijdens een contact met ons om uw vraag of probleem op te lossen.
We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens van een vorig contact met ons te bewaren.
 
Gegevens om fraude en misbruik tegen te gaan
Wij willen er zeker van zijn dat de persoonlijke gegevens die opgegeven worden ook echt de authentieke persoonlijke gegevens van de betreffende persoon zijn en dat er geen misbruik gemaakt wordt van de persoonlijke gegevens van een ander. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en koop- en betaalgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude en misbruik te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Privilege B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is in het kader van de relatie met ons of om te voldoen aan de regelgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Privilege B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Privilege B.V. gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
 
Bij uw eerste bezoek aan onze websites hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en, indien nodig, aan te passen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking te beëindigen mits dit niet in strijd is met de regelgeving of met uw contractuele relatie met ons. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, aan u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
Een verzoek tot inzage, aanpassing, beëindiging, gegevensverwerking of gegevensoverdracht dient door uzelf schriftelijk gedaan te worden.
 
Om er zeker van te zijn dat het schriftelijke verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Privilege B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Privilege B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.